Helbredsundersøgelse og cannabis

Du har mulighed for at få et helbredstjek i klinikken, hvor der måles værdier, som:

Blodtryk, puls, blodsukker og kropsanalyse via speciale måleudstyr.

Et helbredstjek indebær også et spørgeskema på 20 spørgsmål, hvor der blandt andet bliver spurt ind til søvn, kost, motion og smerter.

Ved et helbredstjek kan du få gode råd og vejledning om ændringer evt. sygdomsforståelse

Du har mulighed for at få et stort helbredstjek, som indebærer samtale om evt. sygdom, målinger, spørgeskema og helhedsvurdering.

Du har også mulighed for at få et lille helbredstjek, hvor dine værdier bliver målt, som du får skrevet ned og kan tage med hjem.

Der vil også være mindre samtale omkring målte værdier. Jeg har et godt samarbejde med de lokale læger, og vil opfordrere dig til lægebesøg, ved nødvendighed og behandling uden for mine kompetencer.

Viden om hjertekarsygdomme

Ca. 20.000 dansker dør af kraft
Omkring 16.500 dansker dør af hjertekarsygdomme
Jævnligt blodtryksmåling kan opspore sygdommen og kan derfor behandles.

Symptomer på hjertekarsygdomme

 • Brystsmerter
 • Mavesmerter
 • Bensmerter
 • Armsmerter
 • Kæbe- og rygsmerter
 • Kvælningsfornemmelse
 • Hævede ankler og underben
 • Åndenød
 • Besvimelse
 • Svimmelhed
 • Træthed
 • Hjertebanken

Viden om diabetes

Hvorfor er det vigtigt med en sundhedsundersøgelse…
Dansk statistik for helbred
320.000 dansker har diabetes
ca. 750.000 har stadie til diabetes

Symptomerne på diabetes type 2

 • Øget tørst
 • Hyppig vandladning
 • Kløe
 • Infektion i hud og slimhinder
 • Kvalme
 • Træthed
 • Føleforstyrrelser
 • Synsforstyrrelser
 • Vanskelig heling af sår
 • Forringelse af den almene helbredstilstand

Cannabis olie

I mit virke som Sygeplejerske går jeg ind for brugen af Cannabis, fordi jeg har oplevet virkning mod:

 • Smerter
 • Angst
 • Depression
 • Gigt
 • KOL
 • ALS
 • Kvalme
 • Sclerose
 • Kræft

…helt uden bivirkninger

20210531_172427