Virksomhedssygeplejerske

Hvorfor er det vigtigt med en sundhedsundersøgelse…
Fordi du skal passe godt på dit personale

Du har nu mulighed for, som erhvervsdrivende, at få en helbredsundersøgelse til dine medarbejdere , hvor der er mulighed for at nedbringe sygefravær og tidlig opsporing af sygdom, som stress, forhøjet blodtryk og diabetes. Der vil være fokus på sygdomme , smerter, vægtproblemer, søvn, kost, motion og livsstil.

Der bliver målt værdier, som blodtryk, puls, kropsanalyse med vægt, BMI, fedtprocent, metabolisk alder, kropsvæske og muskelmasse.

Hver medarbejder får et spørgeskema med 20 spørgsmål, som vi gennemgår under personlig samtalen.

En undersøgelsen tager ca.½ time pr. medarbejder, hvor der er mulighed for, at stille personlige spørgsmål.

Der vil være evaluering på skrift til ledelsen.

Tegn på stress

Lyt til signalerne

Nogle af symptomerne betyder mere end andre. Indre uro, irritabilitet og ubeslutsomhed kender vi alle til, når vi bliver presset i hverdagen. Sådanne symptomer svinder hurtigt, når vi føler, at det kører for os igen. Vi skal blot stoppe op og se at få ændret på de ting, der stresser os lige nu. Får man imidlertid mere vedvarende sværere symptomer, er det et signal om, at der virkelig må gøres noget. Længerevarende stressbetinget hovedpine eller vægttab vil jo også nedsætte vores evne til at komme oven på igen, ligesom hukommelsesbesvær, angst og depression vil nedsætte vores evne til at fungere i det daglige og derved stresse os yderligere.

Fysiske symptomer

 • Indre uro
 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Mavesmerter
 • Nedsat potens
 • Vægttab
 • Hyppige infektioner
 • Forværring af kronisk sygdom

Psykiske symptomer

 • Ulyst
 • Træthed
 • Irritabilitet
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Angst
 • Nedsat humoristisk sans
 • Depression

Adfærdsmæssige symptomer

 • Søvnløshed
 • Uengagerethed
 • Hyperventilation
 • Aggressivitet
 • Nedsat præstationsevne
 • Ubeslutsomhed
 • Øget brug af stimulanser
 • Øget sygefravær

Tegn på depression

Depression og stress er fordoblet de sidste 15 år
Det er især 25-40-årige er oplever stress
Ca. 20 % af den danske befolkning har oplevet stress
Desto tidligere det bliver opdaget, desto nemmere er det at behandle.

Symptomer

 • Er nedtrykt, trist og i dårligt humør?
 • Har fået mindre lyst til at foretage sig noget, og om man har mistet interessen for ting som man tidligere interesserede sig for?
 • Føler at man hurtigt bliver træt og ikke har ret meget energi?
 • Har mindre selvtillid og lavere selvværdfølelse end normalt?
 • Lider af skyldfølelse og bebrejder sig selv urimeligt?
 • Har tanker om, at det ville være bedre, hvis man var død, at der ikke findes nogen udvej end selvmord?
 • Har problemer med at koncentrere sig eller oplever at man ikke kan tænke klart?
 • Er træt om dagen?
 • Sover mere eller mindre en man plejer
 • Har mistet appetitten og tabt sig eller spiser mere og har taget på?

Gode råd til depression:

Hurtig behandling med samtaleterapi kontakt egen læge, supplere med D- vitamin.

Tegn på hjertekarsygdomme

Ca. 20.000 dansker dør af kraft
Omkring 16.500 dansker dør af hjertekarsygdomme
Jævnligt blodtryksmåling kan opspore sygdommen og kan derfor behandles.

Symptomer på hjertekarsygdomme

 • Brystsmerter
 • Mavesmerter
 • Bensmerter
 • Armsmerter
 • Kæbe- og rygsmerter
 • Kvælningsfornemmelse
 • Hævede ankler og underben
 • Åndenød
 • Besvimelse
 • Svimmelhed
 • Træthed
 • Hjertebanken

Tegn på diabetes

Hvorfor er det vigtigt med en sundhedsundersøgelse…
Dansk statistik for helbred
320.000 dansker har diabetes
ca. 750.000 har stadie til diabetes

Symptomerne på diabetes type 2

 • Øget tørst
 • Hyppig vandladning
 • Kløe
 • Infektion i hud og slimhinder
 • Kvalme
 • Træthed
 • Føleforstyrrelser
 • Synsforstyrrelser
 • Vanskelig heling af sår
 • Forringelse af den almene helbredstilstand
Sygeplejerske Klinik

Få et helbredstjek af en sygeplejerske til medarbejder i din virksomhed.

Sygeplejerske Linda Weinrich Nielsen
Skriv eller ring mellem kl. 08.00-17.30 alle hverdage

Adresse: Jernbanegade 24A, 5750 Ringe
Mobil: 20 28 45 29